Öğr. Gör. MUHAMMET ALİ TEKİN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. MUHAMMET ALİ TEKİN

T: (0282) 250 4910

M matekin@nku.edu.tr

W matekin.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İlahiyat Fakültesi
Bölüm:İlahiyat
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / HADİS ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2010-
Tez: Zafer Ahmet Tanevi Osmânî ve Hadisçiliği
Yüksek Lisans
Üniversite: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2000-2003
Tez: Hadis tekniği açısından fıtrat hadisin inşası (2003)
Lisans
Üniversite: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İLAHİYAT PR.
Öğrenim Yılları: 1995-2000
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Arapça:Gelişmiş
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
2014-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Vaiz DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 2012-2013
İmam-Hatip DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 2002-2012
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
İlahiyat Temel Alanı / Temel İslam Bilimleri
Arap Dili ve Belâgati
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. TEKİN M. A., Necmettin Erbakan ın Sahabe Tasavvuru: Ebû Eyyûb El-Ensârî Örneği, Journal of Turkish Studies, vol. 12, pp. 435-450, 2017.
Özgün Makale EBSCO, TR DİZİN Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. TEKİN M. A., (MUKADDİMETÜ İ‘LÂİ’S-SÜNEN) EBÛ HANÎFE VE ASHÂBÜHÜ’L-MUHADDİSÛN Zafer Ahmed Tânevî (Tehânevî) Osmânî (v.1974), Beyrut, 2001., Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi, cilt 3, ss. 403-408, 2017.
Kitap Kritiği ebsco
2. TEKİN M. A., LİSÂN-I BEŞER LİSÂN-I KUR’ÂN’A TERCÜMÂN OLAMAZ” ADLI MAKALE VE BİR DEĞERLENDİRME, Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (NKUIFD), cilt 3, ss. 101-119, 2017.
Özgün Makale ASOS, İSAM, Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. TEKİN M. A., Necmettin Erbakan’xxın Sahabe Tasavvuru Ebû Eyyub el-Ensârî Örneği, 3.Uluslararası Milli Görüş Sempozyumuı (11.03.2017-12.03.2017).
Tam metin bildiri